Borra brunn

Grundvattenbrunnar AB borrar brunnar för vattenförsörjning och bergvärme. Med utgångspunkt från vårt kontor i Flen borrar vi i Sörmland och även i närliggande län så som Närke, Östergötland och Västmanland.

Med cirka fyrtio år i berg/brunnsborrningsbranschen och tusentals brunnar bakom oss finns det en hel del erfarenhet. All vår borrpersonal är naturligtvis certifierad av SITAC-S.G.U behörighet AB. Grundvattenbrunnar AB ger dig som kund en garanti för kvalité och kompetens.

Mer om grundvattenbrunnar

Egen brunn är obligatorisk för de fastigheter som inte kan få kommunalt vatten och kan i vissa fall vara ett billigare alternativ även då det finns möjlighet att dra in kommunalt vatten.

När vi borrar er brunn gör vi det med hänsyn till geologiska förutsättningar, eventuellt gamla, nutida och framtida föroreningar, och mycket mera. Två till synes likadana brunnar kan vara radikalt olika svåra att borra, och ofta är den mark som en lekman intuitivt tror torde vara lättast att borra i så som närheten av en sjö, inte alls så lätt att borra en brunn som man vid en första anblick kan tycka. Den som vill veta mer om hur brunnsborrning går till, kan stilla sin nyfikenhet på Wikipedia.

Vi har erfarenhet av att borra för hushåll och för storförbrukare. Oavsett svårighet och lokala faktorer kan vi för det allra mesta hjälpa dig med din brunn.

Offert för brunnsborrning

Då ingen borrning är den andra lik och kostnaden för arbete och pumpmaterial kan variera beroende på olika faktorer, är det viktigt att den eventuella entreprenören kommer ut och på plats går igenom med er hur borrandet går till. Därför erbjuder vi alla spekulanter kostnadsfri offert på borrning och komplett pumppaket inkl. montage om så önskas.

Vi kommer ut till er och ger er en skriftlig offert, även under helger. Offerten är givetvis inte bindande på något vis.

Kontakta oss så kommer vi överens om en passande tid

Kontakta Grundvattenbrunnar AB

Har du frågor angående våra tjänster eller vill du boka ett besök på plats?
Slå oss en signal på:

Tel: 0157 – 141 90
Vingåker: 0151 – 102 62
Katrineholm: 0150 – 595 30
Nyköping: 0155 – 26 30 50
Mobil: 070 570 87 80